Ανακάλυψε το Δέντρο της Ζωής!

Γράψε τις ευχές σου,

ζωγράφισε,

κάνε χειροτεχνίες,

δηομσίευσε αυτό που σου αρέσει να μοιράζεσαι,

στο Δέντρο της Ζωής,

Κάνε το Οδυσσειανό Δέντρο να ζωντανέψει ξανά!